Sekularisering eller modernisering? Offentlig og politisk debatt om kristendomsfaget i 1946 = Secularisation or modernisation? Political and public debate on the Christian school subject in Norway, 1946.

Denne artikkelen setter søkelys på kristendomsfagets rolle i vedtaket av framhaldsskoleloven i 1946, og diskuterer relasjonen mellom politiske føringer og offentlig debatt når det gjelder kristendommens status i norsk skole i årene rett etter annen verdenskrig. Artikkelen argumenterer for at skolens...

Full description

Saved in:  
Bibliographic Details
Subtitles:Secularisation or modernisation? Political and public debate on the Christian school subject in Norway, 1946
Main Author: Roos, Merethe 1971- (Author)
Format: Electronic Article
Language:Norwegian
Check availability: HBZ Gateway
Journals Online & Print:
Drawer...
Fernleihe:Fernleihe für die Fachinformationsdienste
Published: Universitetsforlaget 2021
In: Teologisk tidsskrift
Year: 2021, Volume: 10, Issue: 4, Pages: 178-189
Further subjects:B 1946 School Act
B Christian Education
B Parliament Discussions
B Sacralisation
B Stortingsdiskusjoner
B Secularisation
Online Access: Volltext (kostenfrei)
Description
Summary:Denne artikkelen setter søkelys på kristendomsfagets rolle i vedtaket av framhaldsskoleloven i 1946, og diskuterer relasjonen mellom politiske føringer og offentlig debatt når det gjelder kristendommens status i norsk skole i årene rett etter annen verdenskrig. Artikkelen argumenterer for at skolens kristendomsfag rett etter andre verdenskrig må ses inn i den spenningen mellom sekularisering og sakralisering som den danske kirkehistorikeren Mette Buchardt har argumentert for. Dette spenningsforholdet innebærer at den sekularisering som preger de nordiske land i det 20. århundret, veies opp av en sakralisering av staten.
This article sheds light upon the status of the subject of Christianity in Norwegian schools after the Second World War, and discusses how Christian teaching in schools is presented in politics and public debate. The text argues that in Norwegian schools Christianity should be seen in light of the tension between secularisation and sacralisation emphasised by the Danish church historian Mette Buchardt. This tension implies that the secularisation characterising the Nordic countries in the twentieth century is counterbalanced by a sacralisation of the state.
ISSN:1893-0271
Contains:Enthalten in: Teologisk tidsskrift
Persistent identifiers:DOI: 10.18261/issn.1893-0271-2021-04-02