Παραπομπή APA

Northcott, M. S. 1. (2009). "They shall not hurt or destroy in all my holy mountain" (Isaiah 65.25): Killing for philosophy and a creaturely theology of non-violence.Creaturely theology, 231-248.

Παραπομπή Chicago Style

Northcott, Michael S. 1955-. ""They Shall Not Hurt or Destroy in All My Holy Mountain" (Isaiah 65.25): Killing for Philosophy and a Creaturely Theology of Non-violence." Creaturely Theology 2009: 231-248.

Παραπομπή MLA

Northcott, Michael S. 1955-. ""They Shall Not Hurt or Destroy in All My Holy Mountain" (Isaiah 65.25): Killing for Philosophy and a Creaturely Theology of Non-violence." Creaturely Theology 2009, pp. 231-248.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.