APA引文

(1948). Palestine.Palestine.

Chicago Style Citation

"Palestine." Palestine 1948

MLA引文

"Palestine." Palestine 1948

警告:这些引文格式不一定是100%准确.