Παραπομπή APA

(1990). Mt-těqûfat hā-even.Mt-těqûfat hā-even Kětav hā-ʿēt šel ha-Ḥevvā hap-Prēhîsṭônt hay-Yiśrā'ēlît = Mitekufat haeven : journal of the Israel Prehistoric Society.

Παραπομπή Chicago Style

"Mt-těqûfat Hā-even." Mt-těqûfat Hā-even Kětav Hā-ʿēt šel Ha-Ḥevvā Hap-Prēhîsṭônt Hay-Yiśrā'ēlît = Mitekufat Haeven : Journal of the Israel Prehistoric Society 1990

Παραπομπή MLA

"Mt-těqûfat Hā-even." Mt-těqûfat Hā-even Kětav Hā-ʿēt šel Ha-Ḥevvā Hap-Prēhîsṭônt Hay-Yiśrā'ēlît = Mitekufat Haeven : Journal of the Israel Prehistoric Society 1990

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.