Collectanea theologica kwartalnik teologów polskich = Przegląd teologiczny

Saved in:
Bibliographic Details
Previous Title:Przegla̜d teologiczny
Subtitles:Przegląd teologiczny
Format: Print Journal
Language:Undetermined language
Subito Delivery Service: Order now.
Check availability: HBZ Gateway
Journals Online & Print:
JOP Icons should be here ISSN: 0585-5594
Drawer...
JOP Icons should be here ISSN: 0137-6985
Drawer...
Published: Warszawa Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1931-
Leopolis Societatis "Biblioteka Religijna" 1931-1933
Lwów ATK 1934-1939
Warszawa 1949-
Warszawa -1999
Volumes / Articles:Show volumes/articles.
Standardized Subjects / Keyword chains:B Catholic theology / Journal
B Theology / Journal
Further subjects:B Journal
Description
Published:12.1931 - 20.1939; 21.1949/50 -
Item Description:Urh. anfangs: Societatis Theologorum Polonae cura edita; ab 48.1978: Academia Theologiae Catholicae; 64.1994 - 69.1999: Akademia Teologii Katolickiej.
ISSN:0585-5594
0137-6985
Reference:Beil.: Lwów : Biblioteka religijna, 1931, Ruch teologiczny