Παραπομπή APA

(1917). "Missale gothicum"."Missale gothicum" a Gallican sacramentary; Ms Vatican regin. lat 317..

Παραπομπή Chicago Style

""Missale Gothicum"." "Missale Gothicum" a Gallican Sacramentary; Ms Vatican Regin. Lat 317. 1917

Παραπομπή MLA

""Missale Gothicum"." "Missale Gothicum" a Gallican Sacramentary; Ms Vatican Regin. Lat 317. 1917

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.