RT Book T1 Scala Dei : devocionari de la reina Maria T2 El gra de blat JF El gra de blat A1 Francesc, Eiximenis 1330-1409 LA Spanish PP Barcelona PB Publ. de l'Abadia de Montserrat YR 1985 ED Ed. modernitzada UL https://ixtheo.de/Record/1111386269