Παραπομπή APA

Aḥmad, M. ʿ. (1988). Al- Hiǧrāt al-ʿarabīya al-qadīma: Min Šibh al-Ǧazīra al-ʿArabīya wa-bilād ar-Rāfidain wa'š-Šām ilā Miṣr (Ṭabʿa 1.). Dimašq: Dār Ṭalās li'd-Dirāsāt.

Παραπομπή Chicago Style

Aḥmad, Maḥmūd ʿAbd-al-Ḥamīd. Al- Hiǧrāt Al-ʿarabīya Al-qadīma: Min Šibh Al-Ǧazīra Al-ʿArabīya Wa-bilād Ar-Rāfidain Wa'š-Šām Ilā Miṣr. Ṭabʿa 1. Dimašq: Dār Ṭalās li'd-Dirāsāt, 1988.

Παραπομπή MLA

Aḥmad, Maḥmūd ʿAbd-al-Ḥamīd. Al- Hiǧrāt Al-ʿarabīya Al-qadīma: Min Šibh Al-Ǧazīra Al-ʿArabīya Wa-bilād Ar-Rāfidain Wa'š-Šām Ilā Miṣr. Ṭabʿa 1. Dimašq: Dār Ṭalās li'd-Dirāsāt, 1988.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.