Παραπομπή APA

Ǧundī, A. a. 1. (1987). Al- Islām fī muwāǧahat al-falsafāt al-qadīma.Al- Mausūʿa al-islāmīya al-ʿarabīya.

Παραπομπή Chicago Style

Ǧundī, Anwar al- 1917-2002. "Al- Islām Fī Muwāǧahat Al-falsafāt Al-qadīma." Al- Mausūʿa Al-islāmīya Al-ʿarabīya 1987

Παραπομπή MLA

Ǧundī, Anwar al- 1917-2002. "Al- Islām Fī Muwāǧahat Al-falsafāt Al-qadīma." Al- Mausūʿa Al-islāmīya Al-ʿarabīya 1987

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.