RT Book T1 Griechische Mauerbauinschriften / 2 Untersuchungen T2 Vestigia JF Griechische Mauerbauinschriften A1 Maier, Franz Georg 1926-2014 LA German PP Heidelberg PB Quelle & Meyer YR 1961 UL https://ixtheo.de/Record/1070632953