RT Book T1 Kant's Gesammelte Schriften / Bd. 13 : Abt. 2, Briefwechsel ; Bd. 4 Anmerkungen und Register JF Kant's gesammelte Schriften A1 Kant, Immanuel 1724-1804 LA German PP Berlin Leipzig PB De Gruyter YR 1922 UL https://ixtheo.de/Record/1070614491