Clara, Assisias 1194-1253 / Klarissen / Spirituality 1 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Assisi / Spirituality / Franz, von Assisi, Heiliger 1182-1226 1 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Franz, von Assisi, Heiliger 1182-1226 / Spirituality 1 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Franz, von Assisi, Heiliger 1182-1226 / Spirituality / Trinity 1 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Klarissen 8 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Klarissen / History 1200-1300 1 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Klarissen / History 1216-1260 2 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Klarissen / Languedoc-Roussillon 1 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Klarissen / Love / Religious life 1 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Klarissen / Penisola Salentina 1 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Klarissen / Reception 1 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Klarissen / Vita contemplativa 1 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Spirituality 2 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Agnes of Bohemia ca. um 1211-1282 / Spiritual life / Letter 1 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Crucifix / Spiritual life / Religious life / San Damiano (Assisi) / Franz, von Assisi, Heiliger 1182-1226 / Symbol 1 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Middle Ages / Spiritual life / Woman 1 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Religious life / Spiritual life 1 View Records
Clara, Assisias 1194-1253 / Spiritual life 4 View Records
History 1300-1400 / Klarissen / Spirituality / Meditationes vitae Christi / Italy 1 View Records
Franziskaner / Klarissen / Spiritual life / Man / Woman 1 View Records